Kompozycja suszonych kwiatów na tle analogowego zegara.

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy

19 sierpnia 2019 r. uczestnicy klubów seniora w Gołębiu i Górze Puławskiej, a także pracownicy GOPS w Puławach pielgrzymowali do Sanktuarium w Wąwolnicy. Centralnym wydarzeniem była Msza Święta celebrowana przez ks. infułata Jana Pęzioła w kameralnej Kaplicy przy Bazylice Matki Bożej Kębelskiej. Seniorzy uczestniczyli w sprawowaniu liturgii: p. Krystyna Cieniuszek – jako lektor, a p. Irena Pruszkowska – wykonała psalm responsoryjny.

Następnie grupa odwiedziła kościół. Przewodnikiem był animator klubów – Mirosław Kozieł (Centrum Diagnozy i Terapii „Inicjatywa” w Puławach). Od niego dowiedzieliśmy się, dlaczego kościół w Wąwolnicy jest bazyliką mniejszą i co to znaczy. Bazylika to miejsce wyjątkowe z uwagi na doznawane uzdrowienia i cuda, których źródłem jest wiara w Jezusa Chrystusa. W Wąwolnicy cuda dzieją się od setek lat, począwszy od cudownego ocalenia w pobliskim Kęble figury Matki Bożej (XIII w.). Czy uczestnicy naszej pielgrzymki doznali cudów? Z pewnością tak. Warto bowiem podkreślić przekaz Mirosława Kozieła, że cuda dzieją się poza nami, dowiemy się o nich w swoim czasie. Nasz Przewodnik zadbał także o to, aby wymiar modlitewny pielgrzymki odpowiadał warunkom uzyskania odpustu zupełnego. Trzeba bowiem wiedzieć, że wizyta w bazylice daje taką szansę.

Kościół w Wąwolnicy prezentuje styl neogotycki. Warto zwrócić uwagę na krzyż, który wisi po prawej stronie od wejścia. Jest on wykonany według konwencji rzeźbiarskiej, która nakazuje artyście, aby możliwie wiernie oddał realności ukrzyżowania człowieka w czasach pierwszych chrześcijan, tj. układ desek krzyża oraz ułożenie ciała Chrystusa z założenia ma odpowiadać rzeczywistości.

Kolejnym punktem pielgrzymki była Kaplica w Kęble. Tradycja kultu Matki Bożej sięga czasów najazdów tatarskich z końca XIII w. Do dziś Kaplica ta kryje w sobie wielki kamień, na którym w 1278 r. dokonało się pierwsze Objawienie Matki Bożej.

 

https://www.gops.pulawy.pl/wp-content/uploads/2017/12/efs960.jpg