Widok na bdynek Urzędu Gminy Puławy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
woj. lubelskie

NIP: na fakturach proszę umieszczać następujące dane:
Nabywca: Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, NIP: 716-280-12-48
Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy.

REGON: 004203059

tel. +48 (81) 889-05-19
e-mail: gops@gops.pulawy.pl

adres ePUAP: /GOPSPulawy/SkrytkaESP

Godziny pracy:
poniedziałek: 7:00 – 16:00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00

Numery rachunków bankowych:

  1. rachunek podstawowy:
    86 8736 0006 2001 0000 1616 0005
  2. rachunek dla komorników prowadzących egzekucję (fundusz alimentacyjny):
    05 8736 0006 2001 0000 1616 0008

DANE KONTAKTOWE

Pracownicy GOPS:

Kierownik: Edyta Polak
tel. +48 (81) 889-05-10
e-mail: epolak@gops.pulawy.pl

Główna księgowa: Elżbieta Węglarz
tel. +48 (81) 889-05-19, kom. 512 430 140
e-mail: eweglarz@gops.pulawy.pl

Starszy inspektor ds. organizacyjnych, kadr, planowania, sprawozdawczości oraz programów rządowych: Karolina Woch
tel. +48 (81) 889-05-19, kom. 511 141 486
e-mail: kwoch@gops.pulawy.pl

Koordynator zespołu ds. świadczeń rodzinnych: Anna Madejska
tel. +48 (81) 889-05-16, kom. 512 430 194
e-mail: amadejska@gops.pulawy.pl

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych: Agnieszka Raczyńska
tel. +48 (81) 889-05-16, kom. 511 141 526
e-mail: araczynska@gops.pulawy.pl

Starszy inspektor ds. dłużników alimentacyjnych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz Karty Dużej Rodziny: Katarzyna Dobrzyńska
tel. +48 (81) 889-05-17, 511 141 713
e-mail: kdobrzynska@gops.pulawy.pl

Pomoc administracyjna: Marlena Wojas
tel. +48 (81) 889-05-18, kom. 512 430 060
e-mail: mwojas@gops.pulawy.pl

Starszy asystent rodziny: Monika Budka
tel. +48 (81) 889-05-15, kom. 512 430 176
e-mail: mbudka@gops.pulawy.pl

Pracownicy socjalni:

Starszy specjalista pracy socjalnej: Joanna Wójcik
tel. +48 (81) 889-05-14, kom. 512 430 227
e-mail: jwojcik@gops.pulawy.pl

Specjalista pracy socjalnej: Agnieszka Figiel
tel. +48 (81) 889-05-14, kom. 512 430 169
e-mail: afigiel@gops.pulawy.pl

Specjalista pracy socjalnej: Anna Ciupa
tel. +48 (81) 889-05-15, kom. 511 141 694
e-mail: aciupa@gops.pulawy.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej: Hanna Kotowicz
tel. +48 (81) 889-05-18, kom. 512 430 109
e-mail: hkotowicz@gops.pulawy.pl

Specjalista pracy socjalnej: Maryla Nawrocka-Błagowieszczeńska
tel. +48 (81) 889-05-18, kom. 512 443 706
e-mail: mnawrocka@gops.pulawy.pl

Inspektor Ochrony Danych (RODO): Daniel Koguciuk
email: inspektor@cbi24.pl