Widok na bdynek Urzędu Gminy Puławy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
woj. lubelskie

NIP: 7161834553
REGON: 004203059

tel. +48 (81) 889-05-19
faks: +48 (81) 888-82-45
e-mail: gops@gops.pulawy.pl

adres ePUAP: /GOPSPulawy/SkrytkaESP

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Numery rachunków bankowych:

  1. rachunek podstawowy:
    86 8736 0006 2001 0000 1616 0005
  2. rachunek dla komorników prowadzących egzekucję (fundusz alimentacyjny):
    05 8736 0006 2001 0000 1616 0008

DANE KONTAKTOWE

Pracownicy GOPS:

Epidemia – sytuacje kryzysowe: tel. 535 938 934

Kierownik: dr Tomasz Włodek
email: twlodek@gops.pulawy.pl

Główna księgowa: Elżbieta Węglarz
tel. +48 (81) 889-05-19, kom. 512 430 140
email: eweglarz@gops.pulawy.pl

Starszy inspektor, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów: Karolina Woch
tel. +48 (81) 889-05-19, kom. 511 141 486
email: kwoch@gops.pulawy.pl

Koordynator zespołu ds. świadczeń rodzinnych: Anna Madejska
tel. +48 (81) 889-05-37, kom. 512 430 194
email: amadejska@gops.pulawy.pl

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych: Agnieszka Raczyńska
tel. +48 (81) 889-05-37, kom. 511 141 526
email: araczynska@gops.pulawy.pl

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych: Katarzyna Dobrzyńska
tel. +48 (81) 889-05-36, 511 141 713
email: kdobrzynska@gops.pulawy.pl

Asystent rodziny: Monika Budka
tel. +48 (81) 889-05-06, kom. 512 430 176
email: kcieslik@gops.pulawy.pl

Pracownicy socjalni:

Starszy specjalista pracy socjalnej: Hanna Kotowicz
tel. +48 (81) 889-05-08, kom. 512 430 109
email: hkotowicz@gops.pulawy.pl

Starszy specjalista pracy socjalnej: Joanna Wójcik
tel. +48 (81) 889-05-07, kom. 512 430 227
email: jwojcik@gops.pulawy.pl

Specjalista pracy socjalnej: Anetta Morawska
tel. +48 (81) 889-05-08, kom. 512 430 265
email: amorawska@gops.pulawy.pl

Pracownik socjalny: Maryla Nawrocka-Błagowieszczeńska
tel. +48 (81) 889-05-08, kom. 512 443 706
email: mnawrocka@gops.pulawy.pl

Pracownik socjalny: Agnieszka Figiel
tel. +48 (81) 889-05-07, kom. 512 430 169
email: afigiel@gops.pulawy.pl

Pracownik socjalny: Anna Ciupa
tel. +48 (81) 889-05-06, kom. 510 221 968
email: aciupa@gops.pulawy.pl

Inspektor Ochrony Danych (RODO): Daniel Koguciuk
email: inspektor@cbi24.pl