Kompozycja suszonych kwiatów na tle analogowego zegara.

„Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Górze Puławskiej”.

Uczestnicy Klubu Seniora w Górze Puławskiej opowiedzieli Dorocie Opolskiej-Maksym swoje wspomnienia, które zostały zebrane w tomik pt. „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Górze Puławskiej”.
Publikacja została wydana w ramach projektu: „Gmina Puławy dla Seniorów” realizowanego w latach 2018-2019 przez Gminę Puławy.

Egzemplarze do wypożyczenia są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej, ul. Ogrodowa 18, 24-100 Puławy i Bibliotece w Szkole Podstawowej w Gołębiu, ul. Puławska 32, 24-100 Puławy.

Po kliknięciu w link poniżej, można pobrać publikację pt. „Ocalić od zapomnienia. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Górze Puławskiej” w wersji PDF:

Pełna treść publikacji “Ocalić od zapomnienia” (6 MB, pdf).

 

https://www.gops.pulawy.pl/wp-content/uploads/2017/12/efs960.jpg