Kompozycja suszonych kwiatów na tle analogowego zegara.

W ramach projektu „Gmina Puławy dla seniorów” przewiduje się zorganizowanie w Gminie Puławy przy udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach dwóch Klubów Seniora – w Gołębiu oraz w Górze Puławskiej. Łącznie 20 klubowiczów podczas spotkań rozwijać będzie swoje zainteresowania i umiejętności, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, zajęciach sportowych, a także zdobywać wiedzę z zakresu psychologii, współczesnych zagrożeń czy obsługi komputera lub po prostu miło spędzać czas we wspólnym gronie.

Oprócz stworzenia klubów, dla wszystkich uczestników projektu (osób starszych lub niepełnosprawnych) przewiduje się dodatkowe formy wsparcia w miejscu ich zamieszkania, między innymi usługi medyczne i rehabilitacyjne, opiekuńcze, psychologiczne czy prawnicze.

Projekt realizowany jest w 95% przy wsparciu finansowym ze środków europejskich oraz budżetu państwa.

https://www.gops.pulawy.pl/wp-content/uploads/2017/12/efs960.jpg