Kompozycja suszonych kwiatów na tle analogowego zegara.

Program „Akademia Bezpiecznego Człowieka” w Klubach Seniora

Postęp technologiczny pozwolił na stworzenie takiej przestrzeni społecznej, w której możliwa stała się ogólnoświatowa wymiana informacji. Wnosząc jednak ze sobą szereg innowacji, cyberprzestrzeń przyniosła również i zagrożenia – przyrost danych sprawił bowiem, że wzrosło ryzyko ich przechwycenia bądź wykorzystania przez niepowołane osoby.

Z myślą o przeciwdziałaniu przestępstwom – między innymi w sieci (phising, pharming, grooming, seksing cyberbulling), nowatorskim sposobom działania przestępców,  rozpoznawania zachowań ryzykownych – powstał program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”. Jego autorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psychologii Zdrowia.

Akademia Bezpiecznego Człowieka to projekt zapobiegania przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem tych zdarzeń, które mają miejsce w cyberprzestrzeni. Co ważne, program skierowany jest do czterech grup wiekowych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Jego celem jest nie tylko wskazanie współczesnych zagrożeń, lecz także szeroko pojęta edukacja na temat sposobów reagowania na nie.

Program „Akademia Bezpiecznego Człowieka„ był realizowany w Klubach Seniora w Górze Puławskiej (14.11.2018 r.) oraz w Gołębiu (22.01.2019 r.). Warsztaty prowadził inspektor ds patologii społecznych Urzędu Gminy w Puławach Andrzej Turlewicz. Podczas zajęć seniorzy mogli doświadczyć sytuacji, w której mogą się potencjalnie znaleźć, poznali w jaki sposób radzić sobie z cyberprzestępstwem i przemocą oraz mogli uzyskać informacje o lokalnych miejscach, gdzie uzyskać specjalistyczną pomoc.

Program jest współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Patronem Honorowym Akademii Bezpiecznego Człowieka jest Komendant Główny Policji.

https://www.gops.pulawy.pl/wp-content/uploads/2017/12/efs960.jpg