Kompozycja suszonych kwiatów na tle analogowego zegara.

Seniorzy pod dobrą opieką. W Gołębiu i Górze działają „Kluby Seniora”

W Gminie Puławy rozpoczęły działalność dwa Kluby Seniora – pierwszy 27 marca 2018 r. w Gołębiu a drugi, dzień później, w Górze Puławskiej. Kluby to miejsca integracji i wszechstronnego wsparcia, w których uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności lub po prostu spędzać czas w miłym gronie. Zaplanowano także m.in. wspólny wyjazd na wydarzenie kulturalne oraz wizytę w wąwolnickim Sanktuarium.

Pierwsze spotkania Klubów odbyły się w atmosferze zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Klubowiczów wzięli w nich udział także: Wójt Krzysztof Brzeziński, pracownicy GOPS i Urzędu Gminy, a także Dyrektorzy szkół, którzy użyczają pomieszczeń dla klubów – Danuta Smaga, Krzysztof Gowin, Hanna Padewska oraz Teresa Dymowska. Nie mogło zabraknąć także Animatorów – specjalistów, którzy będą prowadzić Kluby. To zadania powierzono Pawłowi Romańskiemu oraz jego współpracownikom z puławskiego Centrum Terapii i Diagnozy „Inicjatywa”.

Klubowicze mają do dyspozycji nowe i piękne pomieszczenia bibliotek szkolnych oraz sale lekcyjne, sale gimnastyczne, a także zaplecze sanitarne, windy itp. Spotkania Klubów będą odbywały się regularnie. Wspólnymi siłami będziemy się starali sprawić, aby była to przestrzeń łącząca pokolenia, młodzieńczy entuzjazm z dojrzałym smakowaniem życia.

Kluby są jednym z elementów projektu „Gmina Puławy dla Seniorów”, realizowanego przez Gminę Puławy-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na jego realizację gmina zdobyła dofinansowanie ze środków RPO WL 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526 zł) oraz z budżetu państwa (79 356 zł).

https://www.gops.pulawy.pl/wp-content/uploads/2017/12/efs960.jpg