Widok z lotu dronem na nowy most im. Jana Pawła II w Puławach.Zielone kółko z napisem POMOC SPOŁECZNA.Zielone kółko z napisem ASYSTENT RODZINY, ZA ŻYCIEM, PRZEMOC W RODZINIE, UZALEŻNIENIA.Zielone kółko z napisem ZASIŁKI RODZINNE, 500+, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.Zielone kółko z napisem ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE.Zielona kółko z napisem GMINA PUAŁWY DLA SENIORÓW.Zielone kółko z napisem Karta dużej rodziny, owocna karta dużej rodziny 3+Zielone kółko z napisem STYPENDIA SZKOLNE, ZASIŁKI SZKOLNE, 300+Zielone kółko z napisem KOPERTA ŻYCIA, GMINNA RADA SENIORÓW.Logo Funduszy Europejskich, logo z barwami RP, logo Województwa Lubelskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH