Przypominamy, że 30 kwietnia 2024 r. mija termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego – edycja 2024. Można to zrobić w wersji papierowej w siedzibie Gminy (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP w formie skanu wypełnionego wniosku (podpisanego profilem zaufanym).

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z GOPS: Marlena Wojas – tel. 512 430 060.

adres ePUAP: /GOPSPulawy/SkrytkaESP

Poniżej można pobrać wzór wniosku o przyznanie dodatku:
plik pdf  Wzór wniosku o dodatek osłonowy – edycja 2024 (297 kB, PDF)