Dłonie kobiety z długopisem wypełniającej dokumenty.

06.03.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH:

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na świadczenie usług opiekuńczych (564 kB, PDF)

  Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług opiekuńczych (474 kB, PDF)

30.12.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ:

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej (478 kB, PDF)

15.01.2020 r.
Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

20.12.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE KLUBÓW SENIORA (KLUBÓW WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO):

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na prowadzenie klubów seniora (678 kB, PDF)

09.12.2019 r.
ZAPYTANIE CENOWE – DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH:

  Zapytanie cenowe na dostawę materiałów biurowych wraz z formularzem cenowym (377 kB, PDF)

03.12.2019 r.
ZAPYTANIE CENOWE – DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH:

  Zapytanie cenowe na odstawę materiałów eksploatacyjnych wraz z formularzem cenowym (372 kB, PDF)