ikona - dłonie trzymające zielony liść

Dla osób starających się o dofinansowanie z Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze, Wójt Gminy wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Aby je uzyskać należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach wniosek (żądanie) o wydanie zaświadczenia.

Dla wniosków złożonych od dnia 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. dochód wyliczany jest w oparciu o dochody z 2021 roku.

Informacje o dochodach, które zostały rozliczone w urzędzie skarbowym na zasadach ogólnych oraz opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej organ pozyskuje samodzielnie za pomocą elektronicznej weryfikacji.

W przypadku dochodów nieopodatkowanych (wymienionych w części III wniosku) lub dochodów osób posiadających gospodarstwo rolne (lub udział w gospodarstwie rolnym) należy wskazać we wniosku odpowiednio: rodzaj i kwotę dochodu nieopodatkowanego za dany rok oraz powierzchnię przeliczeniową posiadanego gospodarstwa rolnego za dany rok.

 

Formularz wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami do pobrania poniżej:

  Wniosek (żądanie) o wydanie zaświadczenia (245 kB, PDF)