Kompozycja suszonych kwiatów na tle analogowego zegara.

Szkolenie z zakresu indywidualnych zainteresowań i rozwoju umiejętności uczestnictwa osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym

Od 02.04.2019 r. do 14.05.2019 r. w Klubie Seniora w Gołębiu oraz w okresie do 15.05.2019 r. do 28.06.2019 r. w Klubie Seniora w Górze Puławskiej odbywało się szkolenie z zakresu indywidualnych zainteresowań i rozwoju umiejętności uczestnictwa osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warsztaty w wymiarze 25 godzin w obu klubach prowadziła Małgorzata Szymańska – psycholog z Centrum Diagnozy i Terapii „Inicjatywa” w Puławach.

Celem warsztatów było wzmocnienie poczucia wartości przez seniorów: budowanie właściwego obrazu siebie, rozwijanie wglądu we własne możliwości, koncentracja na zasobach w radzeniu sobie z intensywnymi zmianami jakie przynosi okres starości. Na szkoleniu były poruszane tematy jak budować sieci wsparcia społecznego, jak prawidłowo porozumiewać się z innymi oraz jak skutecznie prosić o pomoc – o tym kiedy prosić, jak prosić i kogo prosić.

https://www.gops.pulawy.pl/wp-content/uploads/2017/12/efs960.jpg