Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów pod nazwą: "SZKOLENIA ZAWODOWE" w związku z realizacją projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Ofertę w w/w postępowaniu należy przedłożyć w terminie do 24 października do godziny 13:00.

files/ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

files/Zalacznik_nr_1_-_oferta.doc

files/Zacznik_Nr_2.doc

files/Zacznik_Nr_3.doc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  Nr PS.3410-EFS.2.2014 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na część szkoleń zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału – w ramach projektu pt. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

 

files/ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

files/UNIEWANIENIE_POSTPOWANIA.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów pod nazwą: "SZKOLENIA ZAWODOWE" w związku z realizacją projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Ofertę w w/w postępowaniu należy przedłożyć w terminie do 8 października do godziny 14:00.

files/ZAPYTANIE_OFERTOWE_-_SZKOLENIA_ZAWODOWE.pdf

files/Zalacznik_nr_1_-_oferta.doc

files/Zalacznik_Nr_2_1.doc

files/Zalacznik_Nr_3_1.doc

 

files/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów pod nazwą: "WARSZTATY Z ZAKRESU INTEGRACJI ZAWODOWEJ, ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ" w związku z realizacją projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

files/ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

files/Zalacznik_Nr_1.doc

files/Zalacznik_Nr_2.doc

files/Zalacznik_Nr_3.doc

 

 

Joomla templates by a4joomla