files/Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów pod nazwą: "WARSZTATY Z ZAKRESU INTEGRACJI ZAWODOWEJ, ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ" w związku z realizacją projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

files/ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

files/Zalacznik_Nr_1.doc

files/Zalacznik_Nr_2.doc

files/Zalacznik_Nr_3.doc

 

 

Joomla templates by a4joomla