Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  Nr PS.3410-EFS.4.2014 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na szkolenie zawodowe  dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału – w ramach projektu pt. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

files/ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY(1).pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów pod nazwą: "SZKOLENIA ZAWODOWE" w związku z realizacją projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Ofertę w w/w postępowaniu należy przedłożyć w terminie do 12 LISTOPADA 2014 r. do godziny 13:00.

files/ZAPYTANIE_OFERTOWE(1).pdf

files/Zacznik_nr_1_-_oferta(1).doc

files/Zacznik_Nr_2(1).doc

files/Zacznik_Nr_3(1).doc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  Nr PS.3410-EFS.3.2014 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na część szkoleń zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału – w ramach projektu pt. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

 

files/ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY.pdf

files/UNIEWANIENIE_POSTPOWANIA_1.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów pod nazwą: "SZKOLENIA ZAWODOWE" w związku z realizacją projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Ofertę w w/w postępowaniu należy przedłożyć w terminie do 24 października do godziny 13:00.

files/ZAPYTANIE_OFERTOWE.pdf

files/Zalacznik_nr_1_-_oferta.doc

files/Zacznik_Nr_2.doc

files/Zacznik_Nr_3.doc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  Nr PS.3410-EFS.2.2014 zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na część szkoleń zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału – w ramach projektu pt. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

 

files/ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

files/UNIEWANIENIE_POSTPOWANIA.pdf

Joomla templates by a4joomla