Rozsypane, kolorowe przybory szkolne.

 

Świadczenia rodzinne są przeznaczone głównie dla rodzin z dziećmi i mają na celu wsparcie finansowe rodziców w utrzymaniu i wychowaniu dzieci.
Wśród przysługujących świadczeń znajdą Państwo także świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawanego osobom, które ze względu na bezskuteczność prowadzonej egzekucji, nie otrzymują należnych im alimentów.