Stół nakryty dla ośmiu osób.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz gminna Owocna Karta Dużej Rodziny to system zniżek i ulg na towary oraz usługi (ogólnopolskie oraz lokalne), który przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych tj. rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci.

Bliższe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są w zakładkach obok.