Pusty wózek inwalidzki na tle pejzarzu z zachodzącym słońcem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pismem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że osoby mające ustalone w tut. ośrodku prawo do świadczeń opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna) są zobowiązane zgłosić ten fakt do KRUS (zarówno w przypadku decyzji o przyznaniu świadczeń po raz pierwszy jak i każdej kolejnej).

Opiekun może wybrać organ emerytalno-rentowy, do którego będą odprowadzane składki (ZUS lub KRUS), a w przypadku chęci kontynuowania ubezpieczenia w KRUS należy dodatkowo dostarczyć wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem.

Poniżej do pobrania pełna treść komunikatu oraz wniosek o objęcie ubezpieczeniem w KRUS:

  Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (615 kB, PDF)

  Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (180 kB, PDF)