Wzór wniosku o dodatek elektryczny

  Od dnia 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny) mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. Wnioski będzie można składać do dnia 1 lutego 2023 r w wersji papierowej w siedzibie GOPS (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym), natomiast wypłata ww. dodatku nastąpi do 31 marca 2023 r. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). […]

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (ogrzewanych drewnem, gazem LPG lub olejem)

Od dzisiaj (21 września 2022r.) można składać do GOPS wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974). Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (142 kB, PDF)

Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, drewno, olej, gaz)

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej, np. OPEC) Dzisiaj (20 września 2022r.) weszła w życie ustawa z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem. Rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek jeszcze nie zostało wydane. Zatem […]

Dodatek węglowy – nowe zasady

Dodatek węglowy – ustawowe wydłużenie terminu do załatwienia sprawy oraz wprowadzenie zasady „jeden dodatek na jeden adres”. Dzisiaj (20 września 2022 r.) weszła w życie ustawa z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która zmieniła ustawę z 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w ten sposób, że: 1) termin na załatwienie wniosków o dodatek węglowy został przedłużony z 1 miesiąca do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 2) […]

Pomoc żywnościowa – 26 sierpnia 2022 r.

  Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach informuje, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 dla osób ze skierowaniami GOPS. Godz. 10.00 – 12.00 – Gołąb i miejscowości położone na prawym brzegu Wisły, Godz. 12.00 – 16.00 – Góra Puławska i miejscowości położone na lewym brzegu Wisły.  

Dodatek węglowy

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), zaś dzisiaj (17 sierpnia) rozporządzenie określające wzór wniosku. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 11 sierpnia 2022 r., zaś rozporządzenie 16 sierpnia 2022 r. W Gminie Puławy realizacją zadania zajmuje się GOPS. Spodziewamy się, że ok. 2 000 osób złoży wniosek o tę pomoc. To ogromna liczba w skali gminy. Wnioski można złożyć w każdym czasie aż do 30 […]

Świadczenia za zakwaterowanie uchodźców bez numeru PESEL

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które […]

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

  W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu: Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na […]

Pomoc żywnościowa – czerwiec 2022 r.

Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informują, że w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 dla osób ze skierowaniami GOPS w następujących terminach: – Góra Puławska i miejscowości położne po lewym brzegu Wisły: w dniu 1 czerwca 2022 r. (ŚRODA) w godz. 14.00 – 17.00, – Gołąb i miejscowości położone po prawym brzegu Wisły: w dniu 2 czerwca 2022 r. (CZWARTEK) w godz. 14.00 […]

Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

We wtorek (15 marca br.) premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, które umożliwi wypłacanie świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy. Polacy, którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień. Z założenia będzie ono wypłacane przez 120 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony. Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie będzie miał miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie […]