Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  Zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego informujemy, że Komisja Europejska zatwierdziła Program „Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027” (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) i opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Do pomocy […]

Dwa czerwono białe megafony trzymane w obu dłoniach.

GOPS nieczynny 22 grudnia 2023 r.

Informujemy, że dnia 22 grudnia 2023 r. (piątek) GOPS w Puławach będzie nieczynny. Dzień wolny przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.   Poniżej pełna treść zarządzenia:    Zarządzenie nr 21/2023 Kierownika GOPS w Puławach z dnia 20.09.2023 r. (85 kB, PDF)

Rozsypane, kolorowe przybory szkolne.

Stypendia szkolne 2023/2024

  Przypominamy, że do 15 września 2023 r. (piątek) można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024. Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce stypendia szkolne. Na stronie znajdą Państwo również niezbędne informacje dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

Logo programu czyste powietrze-błękitna bryła imitująca dom jednorodzinny na białym tle, z napisem CZYSTE POWIETRZE ZDROWY WYBÓR.

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach (CZYSTE POWIETRZE)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. Dla potrzeb wydania ww. zaświadczenia dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS, które ukazuje się w terminie do dnia 23 września każdego roku. Ponieważ ww. obwieszczenie niezbędne jest do ustalenia dochodu dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia danego roku […]

Pomoc żywnościowa – czerwiec 2023 r.

Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informują, że w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 dla osób ze skierowaniami GOPS w następujących terminach: – Gołąb i miejscowości położne po lewym brzegu Wisły: w dniu 6 lipca 2023 r. (CZWARTEK) w godz. 14.00 – 16.00, – Góra Puławska i miejscowości położone po prawym brzegu Wisły: w dniu 7 lipca 2023 r. (PIĄTEK) w godz. 11.00 [...]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021 PLUS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej […]

Dodatek gazowy

21 grudnia 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która wprowadza refundację podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla odbiorców gazu z sieci (gospodarstwa domowe) dla celów grzewczych. Aby otrzymać refundację konieczne jest: 1. spełnienie kryterium dochodowego: gospodarstwo jednoosobowe – 2100 zł netto, […]

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

  Od dnia 1 grudnia 2022 r. gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny) mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. Wnioski będzie można składać do dnia 1 lutego 2023 r w wersji papierowej w siedzibie GOPS (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym), natomiast wypłata ww. dodatku nastąpi do 31 marca 2023 r. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). […]

Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (ogrzewanych drewnem, gazem LPG lub olejem)

Od dzisiaj (21 września 2022r.) można składać do GOPS wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974). Wzór wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych (142 kB, PDF)

Dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, drewno, olej, gaz)

Dodatek na pelet drzewny, drewno kawałkowe, biomasę, skroplony gaz LPG do celów grzewczych oraz olej (nie dotyczy gazu z gazociągu, ani ciepła z sieci ciepłowniczej, np. OPEC) Dzisiaj (20 września 2022r.) weszła w życie ustawa z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadza m. in. dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych drewnem, skroplonym gazem LPG albo olejem. Rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek jeszcze nie zostało wydane. Zatem […]