Pusta ławka wśród zieleni w parku.

„Koperta życia” to papierowa karta informacyjna, w której znajdują się najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza.
Informacje te przeznaczone są dla lekarzy, pracowników pogotowia ratunkowego oraz wszystkich innych osób, które w razie zagrożenia życia czy zdrowia będą mogły szybko zasięgnąć informacji niezbędnych do udzielenia skutecznej pomocy.

Akcja skierowana jest do osób starszych, przewlekle chorych, a przede wszystkim samotnych, które w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej mogą nie być w stanie udzielić potrzebnych informacji.

Kartę zawierającą dane osobowe, kontakt do osób najbliższych oraz informacje o chorobach, alergiach i aktualnie przyjmowanych lekach umieszcza się w kopercie, którą za pomocą magnesu można przykleić do lodówki lub zostawić w innym widocznym miejscu domu.
Można ją wypełnić samemu lub z pomocą bliskich czy lekarza, a także korzystając z telefonicznej instrukcji dostępnej pod numerem telefonu: 531 112 112.
Przykład jak należy wypełnić kartę znajduje się pod adresem: https://kopertazycia.pl/wypelnianie/jak-wypelnic

Proszę pamiętać, że formularz, który znajduje się w „kopertach życia” powinien być aktualizowany ilekroć zmianie ulegnie sytuacja posiadacza koperty (np. zmiana leków, stanu zdrowia, uczulenia, dane osób do kontaktu i inne informacje zawarte w formularzu).

Poniżej można pobrać Kartę informacyjną do wydrukowania i wypełnienia:

  Karta informacyjna  (355 kB, PDF)