Informuję, że 14 października 2019 r. wpłynęła do GOPS w Puławach petycja od podmiotu: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa. Na podstawie art. 8 ust. 1 oraz 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018, poz. 870) publikujemy tę petycję w formie załączonego pliku (tj. w formie, w której została złożona) wraz z odpowiedzią:

  Wniosek i petycja

 Odpowiedź na wniosek