Pusty wózek inwalidzki na tle pejzarzu z zachodzącym słońcem.

Zasiłek pielęgnacyjny to 215,84 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych, przyznawany bez względu na dochód.

Mogą pobierać go osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do 16 r.ż.), orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli ich niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat.

Może pobierać go także osoba powyżej 75 roku życia, która nie posiada dodatku pielęgnacyjnego – nie jest wtedy potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek pielęgnacyjny (najczęściej przyznawany do renty lub emerytury).

Nie można pobierać zasiłku także wtedy, gdy przebywa się w instytucji (np. zakład karny, zakład poprawczy, dps, szkoła wojskowa), która zapewnia pełne nieodpłatne utrzymanie lub gdy zasiłek pielęgnacyjny pobierany jest już w innej instytucji lub za granicą.

Każdą zmianę sytuacji, która ma wpływ na prawo do świadczenia (np. uzyskanie dodatku pielęgnacyjnego czy wyjazd za granicę) należy jak najszybciej zgłosić. Niezgłoszenie zmiany sytuacji może powodować konieczność zwrotu świadczeń.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na czas ważności wydanego orzeczenia, a osobą uprawnioną do jego otrzymywania jest zawsze niepełnosprawna osoba.

FORMULARZE:

Akty prawne: