Postać widoczna z oddali, biegnąca po krętej ścieżce wśród lasu.