Rozsypane, kolorowe przybory szkolne.


Od dnia 1 stycznia 2022 r. realizację 
świadczenia wychowawczego 500+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia będzie odbywać się wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje jedynie sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego rozpoczęte przed 1 stycznia 2022 r.

Za: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus