Stół zastawiony potrawami.

Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informują, że w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 dla osób ze skierowaniami GOPS w następujących terminach (po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia z pracownikiem socjalnym z danego rejonu):

– w dniu 12 maja 2021 r. (środa): godz. 14.00 – 18.00 – Gołąb i miejscowości położone po prawym brzegu Wisły,
– w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek): godz. 12.00 – 18.00 – Góra Puławska i miejscowości położne po lewym brzegu Wisły.