Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach
informuje, że
w dniu 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu)
będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
dla osób ze skierowaniami GOPS.

Godz. 10.00 – 12.00 – Gołąb i miejscowości położone na prawym brzegu Wisły,
Godz. 12.00 – 16.00 – Góra Puławska i miejscowości położone na lewym brzegu Wisły.