Stół nakryty dla ośmiu osób.

Owocna Karta Dużej Rodziny 3+ skierowana jest do rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych) zamieszkujących na terenie gminy Puławy. Celem programu jest wzmacnianie funkcji rodziny i jej kondycji finansowej, wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez ułatwianie dostępu do dóbr kultury, sportu, rozrywki, a także promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Do programu można przystąpić niezależnie od uzyskiwanych dochodów, a posiadanie Karty uprawnia do korzystania z dodatkowych zniżek na towary i usługi a także zwrotu kosztów wycieczek organizowanych przez szkołę.

Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym czasie w dniach i godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pon. – pt., godz. 7:30-15:30).


Od 01.01.2021 r. wprowadza się zmiany w Owocnej Karcie Dużej Rodziny.

Szczegóły poniżej:

 Uchwała Rady Gminy z dnia 29.10.2020 r. wprowadzająca zmiany (133 kB, PDF)

 Uchwała Rady Gminy z dnia 17.12.2015 r. (2 MB, pdf)

Formularze:

Akty prawne: