Stół nakryty dla ośmiu osób.

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin wielodzietnych (w tym zastępczych) czyli tych, w których rodzicie posiadają lub kiedykolwiek posiadali na swoim utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.

Do programu można przystąpić niezależnie od uzyskiwanych dochodów, a posiadanie Karty uprawnia do korzystania z szerokiej oferty zniżek na towary i usługi.

Wniosek o wydanie Karty można złożyć w każdym czasie w dniach i godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pon. – pt., godz. 7:30-15:30) lub elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia.

Spis aktualnych partnerów akcji oraz ich ofertę można znaleźć po kliknięciu w link: wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny.

FORMULARZE:

Akty prawne: