Żarzący się węgiel.

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), zaś dzisiaj (17 sierpnia) rozporządzenie określające wzór wniosku. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 11 sierpnia 2022 r., zaś rozporządzenie 16 sierpnia 2022 r.

W Gminie Puławy realizacją zadania zajmuje się GOPS. Spodziewamy się, że ok. 2 000 osób złoży wniosek o tę pomoc. To ogromna liczba w skali gminy.

Wnioski można złożyć w każdym czasie aż do 30 listopada 2022 r.

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminy (ul. Dęblińska 4) albo przez platformę e-PUAP (podpisane profilem zaufanym). Na dzień dzisiejszy w e-PUAP nie ma aktywnego formularza wniosku.

Formularz wniosku jest stosunkowo prosty, jednak wymaga uwagi, aby uniknąć potrzebny wzywania do jego poprawienia, co wydłuża postępowanie.

Skorzystanie z dodatku wymaga wywiązania się z obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Można tego dokonać w Urzędzie Gminy.

Wysokość dodatku osłonowego: 3000 zł.

adres ePUAP: /GOPSPulawy/SkrytkaESP

Poniżej można pobrać wzór wniosku o przyznanie dodatku:

plik pdf  Wzór wniosku o dodatek węglowy (139 kB, PDF)