Program Czyste Powietrze

    Dla osób starających się o dofinansowanie z Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze, Wójt Gminy wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Aby je uzyskać należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach wniosek (żądanie) o wydanie zaświadczenia. Dla wniosków złożonych od dnia 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r. dochód wyliczany jest w oparciu o dochody z 2021 roku. Informacje o dochodach, które zostały rozliczone w urzędzie […]