Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018:

  Opis Podprogramu 2018