Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach informuje, że w dniu

19 marca 2018 r. w godz. 8.00-14.00

w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu)

będzie wydawana żywność

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2017 dla osób ze skierowaniami GOPS.