Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach
informuje, że
w dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu)
będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
dla osób ze skierowaniami GOPS.

Godz. 8.00 – 11.00 – Gołąb i miejscowości położone na prawym brzegu Wisły,
Godz. 11.00 – 14.00 – Góra Puławska i miejscowości położone na lewym brzegu Wisły.