Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
informują, że
w środę 29 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu)
będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
dla osób ze skierowaniami GOPS.

Wśród przekazywanych produktów będą: ser żółty, kasza gryczana, szynka drobiowa, powidła śliwkowe, marchewka z groszkiem oraz fasolka.