Poniżej zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach
w sprawie rodzaju i form ograniczeń w wykonywaniu zadań:

  Zarządzenie z dnia 14.03.2020 r.