Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informują, że we wtorek 17 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 dla osób ze skierowaniami GOPS.

Godz. 10.00 – 12.00 – Góra Puławska i miejscowości położne na lewym brzegu Wisły,
Godz. 12.00 – 15.00 – Gołąb i miejscowości położone na prawym brzegu Wisły.

30 marca 2020 r. o godzinie 10.00 rozpoczną się warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących w świetlicy w Klikawie dla osób ze skierowaniami GOPS.