Proszę pamiętać, że formularz, który znajduje się w „kopertach życia” powinien być aktualizowany – ilekroć zmianie ulegnie sytuacja posiadacza koperty (np. zmiana leków, stanu zdrowia, uczulenia, dane osób do kontaktu i inne informacje zawarte w formularzu).

Poniżej zamieszczono formularz do pobrania.

Karta informacyjna E.M.I.