Rząd ławek szkolnych po prawej i lewej stronie, na środku pod ścianą biurko nauczyciela i biała tablica do pisania.

„300+”czyli świadczenie DOBRY START to 300 zł jednorazowo dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny.

Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia.

Co ważne – świadczenie nie przysługuje osobom uczącym się w szkole wyższej oraz dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne (odbywającym je zarówno w przedszkolu jak i w szkole).

Jeżeli uczeń kończy 20 (lub 24) rok życia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w danym roku kalendarzowym – świadczenie jeszcze w tym roku kalendarzowym przysługuje.

Wnioski przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania rodziny i można je składać elektronicznie – przez bank lub stronę www.empatia.mrpips.gov.pl już od 1 lipca, zaś metodą tradycyjną (papierowo) od 1 sierpnia danego roku.

Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku.

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana na adres e-mail, a w przypadku jego braku informację tę będzie można uzyskać u pracowników Ośrodka. W przypadku odmowy przyznania świadczenia, informacja ta będzie przekazywana w formie decyzji, na wskazany we wniosku adres.

Należy pamiętać także, że świadczenie „Dobry start” może być świadczeniem nienależnie pobranym, dlatego wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia (np. nierozpoczęcie nauki lub umieszczenie w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie) należy niezwłocznie zgłaszać do Ośrodka.

FORMULARZE

AKTY PRAWNE