historia

Listopad 21, 2018Petycja

Informuję, że 7 listopada 2018r. wpłynęła do GOPS w Puławach petycja od podmiotu: Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa. Na podstawie art. 8 ust. 1 oraz 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018, poz. 870) publikujemy tę petycję w formie załączonego pliku (tj. w formie, w której została złożona):   Inicjatywa Jawność i transparentność

Czytaj
6 zastawiony stol

Listopad 14, 2018Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

  Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018:   Opis Podprogramu 2018    

Czytaj
ogloszenia

Listopad 9, 2018Informujemy, że dnia 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach jest nieczynny

Informacja o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej  

Czytaj
awka-w-klasie

Czerwiec 7, 2018Dobry start 300+

Świadczenie „Dobry start” czyli 300 zł jednorazowo to wsparcie dla uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Wyprawka przysługuje – bez względu na dochód rodziny – każdemu uczniowi do 20 roku życia lub – w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia. Jeżeli uczeń kończy 20 (lub 24) rok życia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w danym roku kalendarzowym – świadczenie jeszcze w tym roku kalendarzowym przysługuje. Wnioski przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Można je składać elektronicznie –

Czytaj
6 zastawiony stol

Marzec 16, 2018Pomoc żywnościowa – 19 marca 2018 r.

  Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. w godz. 8.00-14.00 w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2017 dla osób ze skierowaniami GOPS.    

Czytaj
6 zastawiony stol

Styczeń 31, 2018Pomoc żywnościowa – 9 lutego 2018 r.

  Chrześcijańska Służba Charytatywna filia w Puławach oraz GOPS w Puławach informuje, że w dniu 9 lutego 2018 r. w godz. 8.00-12.00 w Urzędzie Gminy Puławy (magazyn na parkingu) będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2017 dla osób ze skierowaniami GOPS.    

Czytaj
ogloszenia

Styczeń 18, 2018Rekrutacja do projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” przedłużona

  Do wszystkich osób starszych lub niepełnosprawnych samotnych albo wymagających stałej opieki drugiej osoby – rekrutacja do projektu „Gmina Puławy dla Seniorów” przedłużona do 26 stycznia 2018 r. Zachęcamy osoby starsze lub niepełnosprawne, które są samotne albo wymagają stałej opieki drugiej osoby o zgłaszanie się do GOPS-u w Puławach w celu wzięcia udziału w projekcie “Gmina Puławy dla Seniorów” (tel. 81 889 05 07, 81 889 05 08, 81 889 05 19). W ramach projektu GOPS oferuje bezpłatnie w miejscu

Czytaj
nowy slider 1

Styczeń 12, 2018Nowa strategia społeczna

  Rada Gminy Puławy uchwaliła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puławy na lata 2018-2022. Zachęcamy do zapoznania się z nią w zakładce Strategie i programy.

Czytaj
historia

Styczeń 2, 2018Realizacja projektu pn. Gmina Puławy dla Seniorów

1 stycznia 2018 r. Gmina Puławy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach rozpoczyna realizację projektu pn. Gmina Puławy dla Seniorów. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne; działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne). Całkowita wartość projektu wynosi 793 560 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (674 526zł) oraz z budżetu państwa (79 356zł). Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób starszych lub

Czytaj